Odhad ceny nehnuteľnosti

Stanovenie ceny nehnuteľnosti je kľúčovým faktorom

Správne stanovenie ceny nehnuteľnosti je kľúčovým faktorom pre úspešný predaj alebo prenájom. Na konkurenčnom realitnom trhu je dôležité mať realistickú a atraktívnu cenu, ktorá priláka potenciálnych kupujúcich alebo nájomcov. Pri stanovení ceny je dôležité zvážiť stav, veľkosť, umiestnenie a okolitý trh.

Využívam komparatívnu metódu, pri ktorej analyzujem podobné nehnuteľnosti v danej lokalite a porovnávam ich ceny. Týmto spôsobom získavam informácie o trhových trendoch. S použitím špeciálneho softvéru dokážem efektívne spracovať tieto dáta v reálnom čase. Moje ocenenie vám poskytne nezávislý a profesionálny pohľad na hodnotu vašej nehnuteľnosti, čo vám pomôže lepšie pochopiť trh a zlepšiť vaše šance na úspešný predaj alebo prenájom.

Moje ocenenie nehnuteľnosti je vhodné nielen pre bežné predaje, ale aj pre právne situácie, ako sú dedičské alebo rozvodové konania. S mojimi dlhoročnými skúsenosťami na realitnom trhu budete mať istotu, že stanovíte správnu a atraktívnu cenu pre vašu nehnuteľnosť.

Ústny odhad trhovej ceny pri predaji

Pri predaji nehnuteľnosti klientovi je ústny odhad trhovej ceny súčasťou mojich komplexných predajných služieb.

Písomný odhad trhovej ceny

Písomný odhad trhovej ceny sa používa pre potreby dedičských alebo rozvodových konaní, notárov a súdnych sporov. Jeho cena je od 100,- EUR pre jednu nehnuteľnosť. Odhad ceny nehnuteľnosti zohľadňuje faktory, ako lokalita, infraštruktúra, umiestnenie, poloha, dostupnosť a technické vybavenie. Jeho cieľom je poskytnúť informatívny pohľad na trhovú hodnotu nehnuteľnosti, a nie je to znalecký posudok.

Trhová hodnota je aktuálna hodnota nehnuteľnosti v danej lokalite a čase a riadi sa zákonom 161/2015 Z. z. (Civilný mimo sporový poriadok).